Ronde de Cartier系列

卡地亞Ronde de Cartier女士腕表系列,靈感源於Ronde Louis Cartier腕表,完美保留了其經典的優雅與卡地亞的標誌性特徵:羅馬數字時標、劍形藍鋼指針與分鐘軌。即刻訪問卡地亞官網,觸摸卡地亞腕表之美!

Ronde Louis Cartier腕錶

卡地亞Ronde Louis Cartier女士腕表系列,羅馬數字時標、藍色蘋果形指針、鑲嵌凸圓形藍寶石的表冠與分鐘軌,是卡地亞的一款經典之作。即刻訪問卡地亞官網,觸摸卡地亞腕表之美!

Ronde Louis Cartier腕錶

Ronde Solo de Cartier腕錶

卡地亞Ronde Solo女士腕表系列,靈感源於Ronde Louis Cartier腕表,完美保留了其經典的優雅與卡地亞的標誌性特徵:羅馬數字時標、劍形藍鋼指針與分鐘軌。即刻訪問卡地亞官網,觸摸卡地亞腕表之美!

Ronde Solo de Cartier腕錶